Recovery Coaching

"All great changes are preceded by chaos"

Recovery Coaching

RECOVERY = Tillfrisknande, Läkning, Återhämtning, Återfinnande, Återvinnande
Jag erbjuder stöd och hjälp under tillfrisknandet, läkningen,  återhämtningen, återfinnandet och återvinnandet av dig själv och ditt liv.

Du har kanske varit med om ett trauma, ett svårare sjukdomstillstånd, ett beroende, medberoende eller missbrukssituation, en längre tids isolering eller en annan livskris av något slag.
Vissa biter ihop och känner att dom klarar av att överleva 
någorlunda okej på egen hand när samhället inte har något stöd eller någon hjälp att erbjuda, förutom bedövande mediciner.
Det är dock stor skillnad på att överleva och att leva!

Det tar ca 2 månader att börja en avveckling av ett destruktivt beteendemönster som ofta är resultatet när en person hamnar snett på olika sätt eller kollapsar. Det tar lika lång tid att öka sitt elektromagnetiska fält, som bidrar till att kunna attrahera helt andra typer av miljöer och situationer. Det tar ca. 3 månader att ändra på neuroplasticiteten i hjärnan och under den tiden behöver man kontinuerligt stöd och hjälp med att höja sin medvetenhet som är nyckeln till hållbar förändring och förbättring av sitt liv.
Samhället erbjuder hjälp och stöd vid akuta situationer och i långvariga situationer erbjuds oftast olika typer av läkemedel för att lindra symptom och bedöva, många gånger med olika typer av biverkningar som följd.  Frågan är: Är det hållbart i längden?Det går absolut att nå dit där meningsfullhet och tydligt syfte är drivkraften. Med rätt hjälp och rätt stöd i rätt miljöer går det att nå ett tillstånd av acceptans, tacksamhet och inspiration igen trots att det kanske är det sista man tror.
Att få hjälp att höja sin medvetenhet är det absolut mest grundläggande för att starta en stabil process i rätt riktning mot en hållbar livssituation.
Recovery Coaching är ett mentorprogram där du som klient har en aktiv roll och styr över din återhämtning med stöd från mig. Vi fokuserar på mål som är viktiga för dig likt processerna i KBT och ACT. 
Vi formar en handlingsplan tillsammans för att skapa strukturer i din vardag. 
Det finns även möjligheter att också göra ett arbete tillsammans med din familj för att se vilken hjälp och stöd de behöver i samband med ditt tillfrisknande.
En recovery coach finns som stöd på vägen till ett hållbart och friskt liv. 
En del i arbetet är att stötta i de vardagliga utmaningarna. Det kan handla om att återgå till ett arbete, hitta ett nytt jobb, återknyta till familj, skapa nya rutiner och skapa användbara verktyg.
Jag ger dig stöd i din utformning av nya livsmål. 

Varmt Välkommen att kontakta mig för en konsultation.