Mari Ölund

Det viktiga mötet. Min övertygelse är att vi måste ha gjort vår egen inre resa och landat på en trygg och stabil plats i oss själva för att på ett professionellt sätt kunna möta, vägleda och stödja andra.

Den inre resan

Att gå vilse för att kunna hitta oss själva och vår rätta väg hör liksom till. Många irrar tyvärr runt i vilsenhet och är bortkopplade från sig själva hela livet. Det är viktigt att medvetandegöra och ta ansvar för lärdomarna ur utmaningarna. De leder oss då mot nya insikter och förståelser vilket gör att vi växer på alla sätt, självklart även själsligt och andligt och vi integreras mer och mer i oss själva. Vi blir autentiska och sanna. Vi får då tillgång till helt nya perspektiv, ny kraft och livet får en helt annan mening.

Att möta sig själv på riktigt kan både vara smärtsamt och alldeles underbart. Livet blir så mycket större när man får tillgång till hela sig. Vi behöver ett genuint och kärleksfullt stöd i processen, vilket många människor tyvärr känner att de inte har. Första steget i processen är att få insikter om och stöd i att bryta med eller omforma destruktiva miljöer för att kunna ta sig ur destruktiva mönster så som offerroller, beroenden, medberoenden, tappad självkänsla, kontrollbehov, bekvämlighetszoner, rädslor och lathet m.m  Personligt ansvar fullt ut för sig själv och sin miljö är viktigt om man vill få en förändring i sina relationer, sin hälsa och i livet som helhet. Det är häftigt att få kontakt med och kicka igång den kraftfulla självläkningen, sin kreativitet, och sitt inre sunda ledarskap. Att söka hjälp och stöd är många gånger det första steget i det personliga ansvaret. 

Min största tillgång när jag arbetar med andra är det grundliga arbetet jag har gjort med mig själv, även om resan fortsätter och ingen blir någonsin helt färdig. Det är ingen quick-fix men det är värt jobbet – jag lovar! 

Stanna upp

Vi behöver stanna upp för att kunna hämta hem oss själva och läka det som behöver läkas. De flesta människor har inte tid att stanna upp och bryr sig inte heller om att lyssna på kroppens eller livets signaler. Livet skapar då en situation där man inte längre har något annat val än att stanna upp. Man blir golvad av  "utbrändhet", depression eller sjukdom.  När det händer är det nödvändigt att skaffa sig en ny medvetenhet och en förståelse  om varför man mår som man mår och varför man ”hamnar” i destruktiva situationer, miljöer eller relationer.  Det är  i nästa fas nödvändigt att kunna finna en  acceptans för det som har varit och att kunna förlåta sig själv först och främst, men även andra.  Acceptans  kan också innebära att det inte går att förlåta vissa saker, vilket är en värdefull process i sig. Viktiga processer för läkning.  

Det kan också vara viktigt att få en förståelse kring anknytningsfasen i tidiga barndomen. Präglingar och känslomässiga sår från den känsliga anknytningsfasen påverkar resten av ditt liv och behöver många gånger läkas. Vi präglas eller "programmeras" upp till ca. 7 års ålder och från den präglingen/"programmeringen" agerar vi ofta omedvetet resten av våra liv. Vissa saker behöver vi "avprogrammera" och det kan gå fort i vissa fall men i andra fall kan det ta lite längre tid. Det är aldrig för sent att läka ditt inre barn eftersom du alltid bär det med dig.
Alla utmaningar man har haft i livet är lärorika tillgångar och gåvor när man väljer att börja resan. 
Det är stor skillnad på att överleva och att leva.

 

Skala av

När ryggsäcken är överfull och helt eller delvis obearbetad, energin börjar sina och kraven är många och livet snurrar på i allt snabbare takt kraschar många människor rakt in i väggen och får både fysiska och psykiska symptom och inte sällan olika typer av diagnoser från sjukvården.  När detta hände mig under en utmanande fas i livet stod den konventionella vården handfallna och kunde inte hjälpa mig förutom att erbjuda symptomdämpande mediciner för smärta och ångest. Jag var svårt sjuk. Det kom att ta tid att bygga upp min hälsa igen och den konventionella vården var inte inblandad i mitt tillfrisknande för de hade helt enkelt inte den kunskapen. 
Jag sökte alternativ/holistisk vård och genomförde bl.a en grundlig resa på djupet i mig själv genom att med professionell hjälp börja packa upp min ryggsäck, vilket krävde en stor portion vilja, mod, ärlighet men även uppriktig nyfikenhet. 
Genom att börja skala av återfann jag mig själv på djupet och läkte.
Jag återfick min sanna urkraft, hälsa och livsglädje och upptäckte även att själva resan är målet. Hälsa och välmående är färskvara och vi behöver ha landat på en plats i oss själva  där våra verktyg finns för att kunna upprätthålla hälsa och skapa det liv vi vill leva.

"När du förlåter läker du och när du släpper taget växer du"

Läka

Jag fann acceptans över det som varit och de val jag gjort och jag fann varandet med mig själv i stillhet där jag kunde återupptäcka vem jag redan var.

Jag vistades ofta och långa perioder i bl.a Japan som ung och fastnade redan då för det österländska synsättet på hälsa.  Många värdefulla insikter och kunskaper planterades i mig där. Sambandet och samspelet mellan kropp, själ, tankar och känslor där allt är energi fascinerade mig tidigt och jag har idag skaffat djup kunskap om och en förståelse kring den helheten vilket är väldigt viktigt för att kunna hjälpa och stödja andra ur ett holistiskt perspektiv. Alternativa behandlingsformer med bl.a detoxprogram och läkande kost var och är viktiga delar på min livsresa och något jag brinner för att dela med mig av och hjälpa andra med.
Det handlar om att stanna upp, skala av, förenkla, återknyta med det naturliga, få i sig rätt näring, stilla sig genom t.ex meditation och andningsövningar och börja lyssna inåt och kanske  t.o.m fördjupa sig i ursprungsbefolkningars visdom för att väcka visdomen som redan finns i oss.
Back to basic. Cirkeln behöver slutas.

Det viktiga mötet

Man kan bara förändra sitt eget beteende och förhållningssätt. Ingen annans. Man kan skaffa sig en större medvetenhet och öka sin förståelse. Stanna upp och observera är ett bra första steg. I mötet med andra lär vi oss mycket om oss själva. Vi behöver spegla oss i andra människor för att kunna utvecklas och läka.  Vissa saker kan gå fort att förändra om man söker stöd och hjälp men kontinuitet och regelbundenhet under en tillräckligt lång tid med genuin vägledning är ofta vad som krävs för att en ny medvetenhet ska börja formas och manifesteras.  Vår inneboende kraft är enorm men vi behöver många gånger hjälp på traven för att hitta den. 

Helheten är otroligt viktig om man vill aktivera kroppens självläkning och frigöra livskraft. Vi är en helhet i oss själva men också i det större perspektivet. Vi behöver hela oss själva för att skapa helande ringar på vattnet och nå vidare ut till våra relationer, vårt samhälle och vår planet.


Tacksamhet, acceptans, surrender, compassion/medkänsla och kärlek är stora, läkande och viktiga ord men de är så mycket mer än bara ord!

För dig

Jag som är huvudansvarig för Läkande Rum heter Mari Ölund, men vi är ett gäng samarbetspartners som arbetar med olika grupper, projekt och visioner. Det finns alltid plats för fler och möjligheterna under Läkande Rums tak är många. Varmt välkomna att höra av er om ni söker samarbeten eller vill hyra in er för föreläsningar, kurser, event eller enskilda behandlingar.

Jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med verktyg från mina olika utbildningar inom coaching, mentorskap, kbt, HRV,  kost/näring, olika terapiformer,avslappning, andningstekniker, mindfulness och healing.
Jag arbetar med terapiformerna kraniosakral terapi och Inre resan, som är en hypnosform där djupa blockeringar löses upp. 
Jag rekommenderar en kombination av dessa olika delar under en viss tidsperiod som är individuellt anpassad för den unika individen, paret eller familjen för ett hållbart och maximalt resultat. Ibland kan det dock självklart räcka med att boka enskilda behandlingar eller ett coachande samtal för att häva tillfälliga blockeringar och komma vidare på sin livsväg.


Jag leder även grupper inom personlig utveckling, håller kurser och leder retreats och har medverkat som mentorledare på en mentorutbildning inom Universal Heart där jag även varit med och arbetat med en framgångsrik pilotstudie där sjukskrivna kvinnor med olika typer av diagnoser som till exempel fibromyalgi och kronisk utmattnings-depression nådde tillfredsställande resultat.

Jag fortbildar mig löpande och utbildningar jag har idag är bland annat:

– Cert. Hälsoscoach
– Cert. Livscoach
– Cert. Recoverycoach
– Kraniosakral terapi
– Inre resan
-  Mindfulness 
– Healing
- HRV-mätning
– Utb. inom kost, näring, hudvård (cert. hudterapeut) 
- Hypnos

Välkommen!

Den överlägset bästa investeringen du någonsin kan göra är resan till Hela Dig! Möjligheterna blir därefter enorma inom alla delar i ditt liv.
  
Hjärtligt välkomna att kontakta mig för frågor och tidsbokning.

Varmt och Kärleksfullt 

Mari

 

"When you live your life with an appreciation of coincidence and their meanings you connect with the underlying field of infinite possibilities"