Legal notices

ALLMÄNT
Referenser till “Mari Ölund”, ”företaget” eller ”bolaget” på denna hemsida skall normalt ses som referenser till firma Mari Ölund.
 
DISCLAIMER
Material som publiceras på Mari Ölunds hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt otillåtet användande av material på hemsidorna sker på användarens egen risk. Mari Ölund ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på Mari Ölunds hemsida eller material på annan hemsida med länk till eller från Mari Ölunds hemsida.
 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
”Mari Ölund", "Läkande rum", "Läkande söndagar", ”Läkande samtal”, samt ”Mari Ölund", "Läkande rum", "Läkande söndagar", ”Läkande samtal”-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mari Ölund.
Mari Ölund förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.
 
Material som publiceras på Mari Ölunds hemsida tillhör Mari Ölund eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Mari Ölunds medgivande.
 
OM PERSONUPPGIFTER
Gällande behandling av personuppgifter i samband med kontakt, behandling och/eller samarbete kan personuppgifterna komma att användas för hantera ärendet eller lämna information om kommande event, om du inte lämnat information om att du motsätter dig sådan behandling. Uppgifter lämnas aldrig till tredje part utan ditt samtycke.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skriv till Mari Ölund, Oldbergsgatan 6, 416 55 Göteborg. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som Mari Ölund behandlar om dig. Sådan begäras skickas skriftligen med namnunderskrift.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Mari Ölund, Oldbergsgatan 6, 416 55 Göteborg.
 
OM COCKIES
Om Du inte vill att cookies skall sparas på Din dator kan Du förhindra detta genom att ändra inställningarna på Din webbläsare. Väljer Du att inte acceptera cookies kan hemsidan fortfarande användas men med begränsad funktionalitet.

Copyright (©) 2016 Mari Ölund. All rights reserved.