läkande samtal

Par

"Soulmate- The person who helps you recognice and reach for the best you can be"

Parterapi/Relationscoaching/Mentorskap

De allra flesta människor bär på känslomässiga sår i form av tidigare svek, övergivenhet, avvisande, orättvisa, förödmjukelse och i vissa fall övergrepp av olika slag. 
Det här kommer ofta upp till ytan i en parrelation och orsakar illamående, stress eller kaos. 

Upplever ni er inte längre ha något gemensamt? 
Kan ni inte längre kommunicera på ett bra sätt? 
Befinner ni er i ständiga konflikter? 
Vill du eller din partner skiljas? 
Är du utsatt för fysisk eller psykisk våld? 
Förekommer det missbruk eller någon form av beroendeproblematik?

Många av dagens relationer orsakar mer lidande än glädje där den passiva aggresiviteten är minst lika destruktiv som den utåtagerande men svårare att identifiera och viktig att skaffa sig en kunskap om. Narcissism och offerproblematik likaså.  
En svår relation är oerhört smärtsamt och energikrävande. Många blir fysiskt sjuka och utbrända i längden. En del går skilda vägar och många gånger kanske det är det rätta, men risken är stor att hamna i liknande problematik i nästa relation om man inte får hjälp att identifiera och förstå sambandet och sin egen roll.
Det finns en väg tillbaka till kärlek, förståelse och harmoni genom att du är villig att möta dig själv.Försoning, förståelse och läkning är fullt möjlig även om det är svårt att tro när man trampar runt runt i destruktiva mönster.  
Hur kan vi lära oss älska utan att kväva eller bli kvävda?
Hur visar du din kärlek till din partner?
Vad förväntar du dig av din relation?
Vad vill du ha?
Vad ger du?
 
För att kunna leva i en fungerande, utvecklande, tillfredställande och kärleksfull relation med sin partner där respekt, glädje, inspiration och kreativitet kan flöda behöver vissa sår läkas.   
Ju mer vi kan få hjälp att medvetandegöra och bearbeta dessa sår och nå ett tillstånd av acceptans, försoning och frid desto starkare och friskare blir kärleken i en parrelation.

Var och en bär på sin egen personliga historia så det individuella arbetet är väldigt viktigt och jag lägger stort fokus på det under processens gång.
Jag hjälper er att förstå sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. 
Detta är en läkningsprocess där det är viktigt med ett kunnigt och genuint stöd, tålamod och kontinuitet. 

Varmt Välkomna att kontakta mig för frågor eller tidsbokning.