läkande samtal

Familj

"Children are great imitators. Give them something great to imitate"

Terapi/Coaching/Mentorskap

Bättre hälsa, ökad förståelse, en känsla av acceptans, inspiration och mer kärlek, glädje och kreativitet finns på många människors önskelista.  
Den enskilda familjemedlemmen behöver ett kärleksfullt stöd från övriga familjemedlemmar för att uppnå dessa bitar. Det blir ringar på vattnet och hela familjedynamiken helas. 

En familj är en dynamisk och komplicerad väv med många olika slags viljor, tankar, känslor och beteenden där varje enskild individs mående är väldigt viktig för helheten.
Jag arbetar enskilt med så många som möjligt i familjen kombinerat med gruppsamtal för att få ett optimalt resultat där förståelse och ökad medvetenhet leder till förändring och läkning.
Är ni redo att ta det första steget mot en bättre fungerande, harmonisk och kärleksfull familjedynamik? 

Tillsammans benar vi ut problematiken och gör en plan/ struktur som passar just er familj eftersom alla situationer och familjer är unika. Tanken och känslan när man ska bli förälder eller bonusförälder är att det ska bli roligt, härligt, självklart och oerhört givande. Men verkligheten ser ibland annorlunda ut. 
Tålamodet prövas, känslan av otillräcklighet är ofta närvarande, ett dåligt samvete som inte släpper taget och vi agerar inte så kärleksfullt som vi egentligen vill. 
Vi kanske t.o.m har nått känslan av att inte orka mer av olika anledningar. 
Hur mår era barn och ungdomar? Får de rätt stöd och hjälp?
Att söka stöd och vägledning kan vara  första steget i processen till ett kärleksfullt och givande föräldraskap. Jag erbjuder Läkande samtal för den enskilda klienten men även för paret eller familjen.
Jag rekommenderar att kombinera samtal med kroppsterapier såsom kraniosakral terapi, andningstekniker och avslappningsövningar, vilka lugnar nervsystemet, reducerar stress, dämpar ångest och stärker det positiva och möjliggör resan tillbaka till sitt autentiska jag där läkning, förståelse och en helt ny medvetenhetsprocess kan startas.

Jag erbjuder även guidade inre resor för den som önskar nå en djupare förståelse, rensa ut gammalt bagage, blockeringar, ångestproblematik och få en klarare bild, ny energi och ny livslust.

Vid olika typer av missbruk, beroenden och medberoendeproblematik har jag ett specifikt program enligt en Recovery Coach plan. 

Varmt Välkomna att kontakta mig för mer info.