läkande samtal

Enskilt

"Happiness is an inside job"

Coaching/ Mentorskap/ KBT/ Terapi

Ett läkande samtal är unikt!  
Alla är unika och behöver enligt min övertygelse ett unikt stöd som inte enbart är enligt en  färdig mall eller en för stunden populär modell. Jag arbetar med verktyg från både KBT och det lite nyare begreppet ACT- Acceptance and Commitment therapy, och lite mer djupgående processer där jag använder mig av olika terapiformer.
Processen i mina möten är levande och den anpassas och formas fram tillsammans med den enskilda klienten. 


Lever du det liv du vill leva?  
Vad är ditt syfte med det liv du lever?
Vart är du på väg?
Vad vill du uppnå med ditt liv?


För att kunna känna genuin glädje, livslust och nå framgång behöver vi ta reda på vem vi är och vad vi vill. Vi behöver skala av det vi inte är och bygga upp eller återuppbygga våra autentiska jag. 
Autenticitet ger kraft och läkning och är dessutom väldigt attraktivt!  

Många söker efter yttre symboler eller attribut för att tillfredsställa ett inre sökande men det går aldrig att tillfredsställa en inre längtan med yttre medel.
Ett maniskt kontrollbehov eller ett stort bekräftelsebehov kväver livsandarna lika effektivt som ett utåtagerande destruktivt eller självdestruktivt leverne. 
Prestationskrav och roller som t.ex "duktiga flickan" och "fixaren" kan ofta vara effektiva överlevnadsstrategier. Likaså offerroller.
Allt kommer ur samma källa av rädslor, vilsenhet och otrygghet. Många är rädda för att vissa saker kan ta tid. 
Hela samhället är därför fullt av förrädiska quick fixes. 
Inspirerande föreläsningar är ett ex. på en quick fix.  Handen på hjärtat. Hur många gånger har du  med full entusiasm bestämt dig för att ta tag i och förändra vissa saker efter en inspirerande föreläsning men fallit tillbaka redan efter ett par dagar till samma gamla mönster?
Entusiasmen och energin att förändra tas över av andra lagar och krafter och vi återgår till det gamla vanliga. 
Vi är marinerade i präglingar och invanda mönster men framför allt i rädslor för förändring. Många gånger helt omedvetna rädslor som behöver identifieras.
Ett regelbundet och kontinuerligt stöd under en längre period är ett måste i de allra flesta fall för att kunna etablera de förändringar du vill ha i ditt liv. 
En förlåtelseprocess är ofta nödvändig men eftersom det inte enbart är en mental process så kan den ta tid. Sorg är ett annat ex. på en process som måste få ta tid. 
  När du förlåter läker du och när du släpper taget så växer du. 

Hur värderar du tid ? 
Hur värderar du ditt liv? 

Vi behöver andra människor för att kunna tränga igenom våra projektionsköldar och beröra det i oss som är sant oavsett om det är smärtsamt. 

Vi behöver även uppnå balans mellan de olika delarna i våra liv för att känna oss harmoniska. 
Vi behöver stanna upp, observera, bli medvetna, omvärdera och omstrukturera. Vi är en helhet och vi tillhör en helhet. Vår egen evolution bestämmer våra svagaste områden. Den långsammaste skutan bestämmer farten. För att t.ex. karriären ska fungera är det nödvändigt att våra relationer och vår hälsa fungerar. Hälsa i sin tur har många grenar. 
Vi tillsammans kan bena upp allt det här och se till att du hittar de svar och de lösningar som behövs för att kunna frigöra ny kraft, utveckling, glädje, inspiration, kreativitet , ny livsenergi och i vissa fall ett helt nytt liv. 

Stanna upp. Skala av. Läk. Bygg upp.

Alla behöver vi läkande och coachande samtal i perioder under livets gång för att kunna ta oss ur otillfredställande livssituationer, destruktiva mönster eller olika typer av beroenden. Över 600 000 svenskar har ett alkoholberoende att tampas med. Sex/porrberoendet ökar dramatiskt. Medberoendeproblematik är ett stort problem där man lätt förlorar sig själv. 
Relationsknarkande är ett annat beroende liksom det omedvetna sökandet efter dramatik för att överhuvudtaget kunna känna något, eller för att tvärtom döva vissa känslor. Receptbelagda mediciner är ytterligare ett exempel. 

Det går att avgiftas från allt det här. Ibland är det lättare än man tror och ibland tar det längre tid och det kan krävas mobiliserad hjälp från olika håll om beroendet är av det allvarligare slaget där jag  finns med som ett stöd igenom hela processen. Läs mer om Recovery coaching på separat flik. 

Recovery= Tillfrisknande, Läkning, Återhämtning, Återfinnande och Återvinnande
Du får stöd genom hela processen av tillfrisknandet, läkningen, återhämtningen, återfinnandet och återvinnandet av dig själv.
My job is to help you get back on track.


Varmt välkommen!