Läkande grupper

"Be the change you wish to see in the world"
Gandhi

 

Grupper

Om du vill skapa ett liv där du kan frigöra ny kraft och energi, känna acceptans, glädje, leva i sanning, tacksamhet, få tillgång till ny inspiration, hälsa och kärlek så är deltagandet med regelbundenhet  i trygga och utvecklande miljöer tillsammans med andra som strävar efter samma sak under ledning av erfarna ledare en sann och säker väg att nå dessa mål. 
Deltagandet i den här typen av grupper  i kombination med enskilda samtal och ev. vissa mer djupgående behandlingar har visat sig vara en oslagbar kombination som under en relativt kort tidsperiod skapar djup läkning och stora förändringar i en människas liv. Processen är en resa tillbaka hem till dig själv -ditt autentiska jag-  där svaren och livskraften finns. En kraftfull utveckling av ditt inre ledarskap.

Resan handlar inte om att bli något. Den handlar om att skala av och att befria sig från de präglingar och begränsningar som andra har givit dig och med det transformeras din värld. 
I dynamiken av den här typen av processer i grupp skapas läkning och förändring på en djup nivå- emotionellt, fysiologiskt, mentalt och själsligt.
Processen ger ringar på vattnet och startar läkning och utveckling inte bara hos dig utan även i din direkta närhet, vilket även går att bevisa vetenskapligt. Inga förkunskaper krävs. Processen är upplagd på det viset att det går att börja precis där man är.  Det är den individuella resan i gruppsammanhanget som är den viktiga resan. 

Mindfulness, läkande samtal, vikten av läkande kost, stillhet, acceptans, nedtonandet av mentala processer genom t. ex meditation, yoga, utveckling av intuitionen och ren utbildning som ger kunskap och en högre medvetenhet om helheten i en trygg och kärleksfull miljö är mycket om vad våra grupper handlar om. 
Många går på gymet och tränar musklerna regelbundet men det är bara en del av helheten. Vi erbjuder detox, läkning och träningspaket för alla delar i ditt liv. 

Vi erbjuder även retreats regelbundet där vi arbetar mer djupgående och intensivt med dessa processer

"Det är från hjärta till hjärta som läkning sker"

Yin-yogaklasser erbjuds på Söndagar och Torsdagar kl. 17.00-18.30. 
Pris: 150kr/ggn.