Inre resan

"The greatest healing would be to wake up from what we are not"

Inre resan

En guidad inre själsresa, en resa i insikt och lärande om dig själv och din inneboende kraft och potential, en resa med befrielse från begränsningar. 
En resa hem till din ursprungliga sanning och källa. Att vara hemma i sig själv är att vara hel.

Resanterapi handlar om sambandet mellan instängda känslor och ohälsa .
Klienten sitter bekvämt eller ligger ner och blundar. Processen tar ca. 3 tim. 
Terapeuten hjälper klienten att hitta undangömda känslominnen som t.ex sorg, rädsla, oro, ilska eller övergivenhetskänslor. som arbetas igenom och man gör upp med de händelser som har med minnena att göra. 



Utbrändhet, sorg, rädsla, vrede, depression och flertalet fysiska symptom beror ofta på inre obalanser och blockeringar.
Terapeuten lotsar dig igenom resan men det är du själv som får alla insikter och bearbetar de olika processerna där målet är att få upp saker till ytan för att kunna frigöra och släppa. 
Förlåtelse är ett nyckelinslag. 
Läkning sker när vi stannar upp, observerar, accepterar, bearbetar och släpper. 
En känsla av lätthet, kraft och glädje frigörs. Medvetenheten höjs och livet får en ny dimension. 

Varmt Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid.